Bendra informacija  
LituanicaOnStamps
Saliu sarasas  
Teminiai rinkiniai  
Kontaktai  
Nuorodos  
Atsiliepimai  
free counters

PERSONALINIAI ŽENKLAI / PRIVATUS PAŠTAS

 

ITALIJA
2008 m. suvenyrinis vokas. UEFA taurė. Sampdoria - Kaunas

JAV
Čikagos lietuvių filatelistų draugijos "Lietuva" išleisti ženklai

2008 m. Lietuvos vardo 1000-metis (1009-2009 ). Ženkle pavaizduota Kauno Pažaislio bažnyčioje esanti freska "Karaliaus Netimero krikštas".

2008 m. Filatelistų draugijos "Lietuva" veiklos 60-metis.


2008 m. Šiluvos Mergelės Marijos apsireiškimui Lietuvoje 400 metų jubiliejus.

 

2008 m. Vydūno fondo išleisti ženklai

 

2008 m. Arūno Banionio sukurti ženklai: "Lituanica" Darius ir Girėnas nugali Atlantą Liepos 17 d. 1933 m.", "Lietuvos transatlantiniai didvyriai ", "75-osios Lituanica skrydžio metinės".


KINIJA
2001 m. Kinijos Liaudies Respublikos ir Lietuvos Respubikos diplomatinių santykių užmezgimo 10-osios metinėsLIUKSEMBURGAS
2012 m. Personaliniai ženklai. Ženklo atvaizde - Lietuvos-Latvijos pasienio stulpelis Nr.0001 prie Baltijos jūros.


UKRAINA
2007 m. Michel:845 Ženkle Lavra katedra ir L.Zamenhofas personaliniame kupone. Daugiau informacijos teminiame rinkinyje L.L.Zamenhofas

 

VOKIETIJA
Privatus paštas

2006 m. Michel: 31-39 (Privatpostmarken). Baltic sail. Ridas-post. Kurėnas.


2006 m. Michel: 40-48 (Privatpostmarken). 10 metų Baltijos būriavimui. Ridas-post

2008 m. Deutche post. Lietuva 1009-2009. Ženklo autorius Bernhard Fels


2011 m. NATO Oro pajėgų patruliavimas Baltikum 2011, Lietuvoje

2012 m. NATO Oro pajėgų patruliavimas Baltikum 2012, Lietuvoje

 
{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}

Vytis Žitomiro srities herbe
Ukraina

Lietuvos vėliava
Lenkija

Janas Sniadeckis
Lenkija

Stanislovas Moniuška
Lenkija

Lietuvos vėliava
Kazachstanas


Futbolas
Kroatija


atnaujinta:
2014 m. Gruodis

Naujienų Archyvas

 

 
 
 
 Copyright © 2006 Lituanica on Stamps // Dizainas: lunikai.lt