Bendra informacija  
LituanicaOnStamps
Saliu sarasas  
Teminiai rinkiniai  
Kontaktai  
Nuorodos  
Atsiliepimai  
free counters

Tadas Kosciuška (1746-1817)

 

Tadas Kosciuška gimė neturtingo bajoro šeimoje. Anksti netekęs tėvo, motinos buvo išleistas į Varšuvos kadetų korpusą, kuris rengė Abiejų Tautų Respublikos armijos karininkus. Su karaliaus S.A.Poniatovskio stipendija išvyko tęsti mokslų į užsenį. Juos baigęs jaunas karo inžinierius tėvynėje tarnybos negavo. Todėl 1775 m. iškeliavo į JAV. Ten jis sėkmingai kovojo kartu su Dž. Vašingtonu. Karui pasibaigus, gavęs brigados generolo laipsnį, gausiai apdovanotas, T. Kosciuška išplaukė į Europą. 1792 m. jis pasižymėjo mūšiuose su Targovicos konfederatais. 1794 m. pradžioje prasidėjus patriotų sukilimui prieš Rusiją, T. Kosciuška buvo pakviestas būti sukilimo vadu. Jis viešu raštu suteikė visiems valstiečiams asmens laisvę, o dalyvaujančius sukilime atleido nuo lažo ir kitų prievolių. Rusijos kariuomenei malšinant sukilimą buvo sužeistas ir pateko į nelaisvę, kur išbuvo dvejus metus. 1796 m. naujas Rusijos caras Pavlas I grąžino jam laisvę ir leido išvykti į užsenį. Gyveno Šveicarijoje, kur 1817 m. ir mirė. Jo palaikai buvo pargabenti į Krokuvą ir palaidoti katedroje šalia karalių.
Tekstas:
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko

1794 m. prasidėjęs vadinamasis Kosciuškos sukilimas buvo paskutinis lietuvių ir lenkų patriotų mėginimas apginti Lietuvos - Lenkijos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. Sukilimas buvo užgniaužtas bendromis rusų ir prūsų kariuomenių pastangomis ir 1795 metais pravestas trečiasis Lietuvos - Lenkijos padalijimas.

Didysis žmonijos herojus, kaip jį apibūdino Lafayette, gen. T. Kosciuška gimė 1746 m. pietų Lietuvoj netoli Naugarduko iš tėvų lietuvių. Dėl to jis save laikė lietuviu ir Lietuvą — savo tėvyne. Savo laiške (1790. II.7. d.) gen. Niesielowski Tadas Kosciuška rašė: "Leiskite man sugrįžti į Lietuvą... Aš esu ne kas kita, kaip tik lietuvis". Tą patį pakartojo jis laiške carui Aleksandrui: prof. dr. V. Sruogienė "Lietuvos istorija", 1956, 73 p.: "Kosciuška rašė carui Aleksandrui" Lietuvis esu ir man rūpi mano Tėvynės (Lietuvos) ateitis". Net savo testamente T. Kosciuška 1806.VI.28 d. įrašė "Know all men that I Thado Kosciusko, formerly an officer of the United States of America... am a native of Lithuania" (Draugas, 1957,111.26 d.). M. Gardner "Kosciuszko", London, 1942 m., 14 p. nurodė: "Kosciuszko spent his boyhood in the tranquil, wholesome out-of-door life of the Lithuanian countryside".
Tekstas:
http://www.lietuvos.net/istorija/lietuviu_tauta/tauta_3.htm

1840 metais lenkų keliautojas Pavlas Streleckis Australijoje įkopė į Snieguotųjų kalnų viršunę ir pavadino Tado Kosciuškos vardu. Kalnai driekiasi Tado Kosciuškos vardo nacionaliniame parke. Viršunės aukštis 2228 metrai virš jūros lygio.
Kosciuškos nacionalinio parko kalnuose įrengtos slidinėjimo trąsos, kurios yra artimiausios trąsos nuo Sidnėjaus.Lietuvos vėliava aukščiausiose pasaulio viršūnėse. V.Vitkausko ekspedicija ir į Kosciuškos kalną.


 {daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}

Vytis Žitomiro srities herbe
Ukraina

Lietuvos vėliava
Lenkija

Janas Sniadeckis
Lenkija

Stanislovas Moniuška
Lenkija

Lietuvos vėliava
Kazachstanas


Futbolas
Kroatija


atnaujinta:
2014 m. Gruodis

Naujienų Archyvas

 

 
 
 
 Copyright © 2006 Lituanica on Stamps // Dizainas: lunikai.lt