Bendra informacija  
LituanicaOnStamps
Saliu sarasas  
Teminiai rinkiniai  
Kontaktai  
Nuorodos  
Atsiliepimai  
free counters

SSRS

- 1927 m. Michel: 325, "Esperanto 1887-1927". řenkle L.L.Zamenhofo portretas. Daugiau informacijos teminiame rinkinyje L.L.Zamenhofas


- 1937 m. Michel: 566-569. F. E. Dzeržinskio portretas.
Daugiau teminiame rinkinyje Prieštaringi veikėjai

 

- 1947 m. SSRS valstybinis herbas ir sąjunginių respublikų herbai
Michel: 1102. Lietuvos SSRS herbas.
Michel: 1108. SSRS herbas, greta herbo raudonos vėliavos su sąjunginių respublikų pavadinimais.

- 1949 m. Michel: 1408, Oro paštas
Michel: 1408, Aerofloto oro linijų schema. Schemoje pažymėtas Vilnius.

- 1950 m. 10 metų Lietuvos SSRS
Michel: 1500. Lietuvos Mokslų akademijos pastatas
Michel: 1501. SSRS didvyrė Marytė Melnikaitė (1923-1943)
Daugiau informacijos teminiame rinkinyje Prieštaringi veikėjai
Michel: 1502. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos rūmai
 

- 1950 m. 50-osios I. I. Levitano (1860-1900) mirties metinės
Michel: 1525 I. I. Levitano paveikslas “Auksinis ruduo”
Michel: 1526. I. I. Levitano portretas (dailininkas V.Serovas)
Daugiau teminiame rinkinyje Lietuvos žydai

- 1951 m. F. Dzeržinskio (1877-1926) 25-osios mirties metinės
Michel: 1573-1574. F. E. Dzeržinskio portretas.
Daugiau teminiame rinkinyje Prieštaringi veikėjai

- 1951 m. SSRS – Čekoslovakijos draugystė
Michel: 1608. Monumentas Janui Žižkai (skulptorius B. Kafka, 1950).
Daugiau teminiame rinkinyje Žalgirio mūšis

- 1954 m. 50-osios Salomėjos Neries (1904-1945) gimimo metinės
Michel: 1740. S.Nėries portretas, ištrauka iš eilėraščio "Mano gimtinė", vėliavos, Gedimino bokštas Vilniuje.

- 1955 m. Draugystės, savitarpio pagalbos ir pokarinio bendradarbiavimo tarp SSRS ir Lenkijos Liaudies respublikos 10-metis
Michel: 1752. Poetų A.Puškino (1799-1837) ir A.Mickevičiaus (1798-1855) portretai. Daugiau teminiame rinkinyje Adomas Mickevičius

- 1955 m. Sąjunginė žemės ūkio paroda Maskvoje. Sąjunginių respublikų paviljonai
Michel: 1777. Lietuvos SSR paviljonas.

- 1956 m. Mūsų tėvynės rašytojai
Michel: 1894. Lietuvos rašytoja J.Žemaitė (1845-1921)

- 1957 m. Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 40-metis
Michel: 2011. Lietuvos SSRS vėliava, žemdirbiai nacionaliniais drabužiais.

- 1957 m. Lietuvos Komunistų partijos vadovas V.Mickevičius-Kapsukas (1880-1935)
Michel: 2040. V.Mickevičiaus-Kapsuko portretas.
Daugiau informacijos teminiame rinkinyje Prieštaringi veikėjai

- 1958 m. SSRS sąjunginių respublikų sostinės
Michel: 2177. Lietuvos SSRS. Vilnius, vaizdas nuo Gedimino pilies kalno. Kairiajame kampe LSSR herbas.

- 1959 m. Lietuvos rašytojo Petro Cvirkos (1909-1947) 50-osios gimimo metinės
Michel: 2204. P.Cvirkos portretas


- 1960 m. V.I.Lenino 90-osios gimimo metinės. Lietuvos SSR vėliava tarp kitų respublikų vėliavų.
Michel: 2333.

- 1960 m. Pabaltijo sovietinių socialistinių respublikų 20-metis
Michel: 2365. Vilnius, miesto panorama, Gedimino pilis. Lietuvos SSR vėliava.

- 1960 m. I. I. Levitano (1860-1900) 100-osios mirties metinės
Michel: 2383. I.I. Levitano paveikslas “Kovas”, 1895
Daugiau teminiame rinkinyje Lietuvos žydai

- 1960 m. SSRS tautų nacionaliniai kostiumai
Michel: 2431. Lietuvių liaudies rūbai.

- 1962 m. F. Dzeržinskio (1877-1926) 85-osios gimimo metinės
Michel: 2642. F. Dzeržinskio portretas. Daugiau teminiame rinkinyje Prieštaringi veikėjai

- 1962 m. Prancūzijos oro pajėgų pulko "Normandija-Nemunas" 20-osios įkūrimo metinės
Michel: 2701. Skrendantys naikintuvai. SSRS karinio oro laivyno ir pulko "Normandija-Nemunas" emblemos.

- 1962 m. 150-osios 1812 metų karo metinės. Pirmas iš kairės M.B. de Tolis. Daugiau informacijos teminiame rinkinyje Įžymūs žmonės

- 1963 m. Mūsų tėvynės kompozitoriai
Michel: 2865. Lietuvių kompozitorius Mikas Petrauskas (1873-1937). Scena iš operos "Eglė žalčių karalienė".

- 1964 m. Lietuvių poeto Kristijono Donelaičio (1714-1780) 250-osios gimimo metinės
Michel: 2865. K.Donelaičio portretas ( pagal V.Jurkūno medžio raižinį)

- 1964 m. V. Struvės 100-osios mirties metinės
Michel: 2990. V. Struvės portretas.
Daugiau informacijos teminiame rinkinyje Įžymūs žmonės

- 1965 m. Pabaltijo sovietų socialistinių respublikų 25-metis
Michel: 3087. Lietuvos SSRS herbas, moteris nacionaliniu kostiumu.

- 1967 m. Didžiojo spalio 50-metis
Michel: 3370. Lietuvos SSRS herbas ir vėliava. Vilniaus vaizdai, Vingio parko scena, profsąjungų rūmai, Gedimino bokštas.

- 1967 m. Prancūzijos oro pajėgų pulko "Normandija-Nemunas" įkūrimo 25-metis
Michel: 3401. Skrendantys naikintuvai. SSRS karinių oro pajėgų ir pulko "Normandija-Nemunas" emblemos.

- 1967 m. Sovietinio Pabaltijo kurortai
Michel: 3426. Druskininkai. (Lietuvos SSRS). Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis.

- 1968 m. Sovietų valdžios Lietuvoje paskelbimo 50-metis
Michel: 3523. Raudona vėliava Gedimino bokšte Vilniuje.

- 1968 m. Paveikslai iš Rusijos muziejaus Leningrade fondų
Michel: 3580. I. Levitano paveikslas “Ežeras”, 1900
Daugiau teminiame rinkinyje Lietuvos žydai

- 1969 m. Kosminis skrydis SOJUZ 4 ir 5 ir jo dalyviai. Michel: B54.
Vienas iš kosmonautų lietuvių kilmės - A.Jelisejevas (Kuraitis).
Daugiau informacijos teminiame rinkinyje A.Jelisejevas (Kuraitis)

- 1969 m. Didžiojo tėvynės karo 1941-1945 m.m. didvyriai
Michel: 3675. Kauno pogrindinio VLKJS komiteto nariai A.Čeponis (1924-1944), J.Aleksonis (1913-1944), H.Borisa (1920-1944)
Daugiau informacijos teminiame rinkinyje Prieštaringi veikėjai

- 1969 m. Kosminis skrydis SOJUZ 8 ir jo dalyviai. Michel: 3684.
Vienas iš kosmonautų lietuvių kilmės - A.Jelisejevas (Kuraitis).
Daugiau informacijos teminiame rinkinyje A.Jelisejevas (Kuraitis)

- 1970 m. V.I.Lenino (1870-1924) 100-osios gimimo metinės
Michel: 3758. Ženkluose V.Lenino bareljefinis portretas, kuponuose SSRS ir sąjunginių respublikų herbai (tarp jų Lietuvos SSRS)

- 1970 m. Vilniaus universiteto bibliotekai 400 metų
Michel: 3798. Bibliotekos ekslibris ( A.Kučo graviūra, 1969 m.). Atmintinos datos ir tekstas


- 1972 m. SSRS 50-metų jubiliejus
Michel: Bl 79. Sąjunginių respublikų (tarp jų ir Lietuvos SSR) vėliavos


- 1972 m. atvirlaiškis - Prancūzijos oro pajėgų pulko "Normandija-Nemunas" įkūrimo 30-metis.

- 1973 m. 650 metų Vilniaus miestui
Michel: 4083. Gedimino bokštas ir naujieji Vilniaus miesto kvartalai

- 1973 m. Pabaltijo respublikų istorijos - architektūros paminklai
Michel: 4197. Trakų pilis; tekstas lietuvių ir rusų kalbomis.

- 1975 m. Lietuvių kompozitoriaus ir dailininko M.K.Čiurlionio (1875-1911) 100 metų gimimo jubiliejus
Michel: 4392. M.K.Čiurlionio portretas.

Daugiau apie M.K.Čiurlionį pašto ženkluose žiūrėkite čia

- 1977 m. Felikso Dzeržinskio 100 metų gimimo jubiliejus
Michel: 4591. F. Dzeržinskio portretas. Atvirlaiškis.
Daugiau teminiame rinkinyje Prieštaringi veikėjai

- 1978 m. Naujosios Konstitucijos pirmosios metinės
Michel: Bl 132. Bloko apačioje sąjunginių respublikų (tarp jų ir Lietuvos SSR) herbai.

- 1979 m. Vilniaus universitetui 400 metų
Michel: 4818. Senasis universiteto pastatas ir nauji universiteto korpusai.

- 1980 m. Lietuvos SSR 40-metis
Michel: 4975. Lietuvos SSR vėliava, herbas ir monumentas.

- 1980 m. Atvirlaiškis - Prancūzijos oro pajėgų pulko "Normandija-Nemunas" vadovas Marselis Lefevras.

- 1982 m. SSRS 60 metų jubiliejus
Michel: Bl 159. Pašto ženklą supa sąjunginių respublikų (tarp jų ir Lietuvos SSR) vėliavos.

- 1983 m. Sklandytuvų istorija. Sklandytuvas LAK-12 pagamintas 1979m. Prienuose.
Michel: 5252

- 1983 m. Michel: 5314, dailininkas Jonas Chruckis (Crucki Ivan). Daugiau informacijos teminiame rinkinyje Įžymūs žmonės


- 1985 m. atvirlaiškis - Kipras Petrauskas (1885-1968).

- 1986 m. Karolio Požėlos (1896-1926) 90 metų jubiliejus
Michel: 5581. K.Požėlos portretas


- 1986 m. Geležinkelio-keltų linijos Klaipėda-Mukranas atidarymas. Bendra laida su Vokietja-DDR
Michel: 5642. Keltų linijos schema, kurioje pažymėta Klaipėda

- 1986 m. 750-asis Šiaulių miesto jubiliejus
Michel: 5643. Pergalės paminklas ir Šiaulių miesto pastatai.


- 1987 Lietuvių kompozitorius Stasys Šimkus (1887-1943).
Michel: 5684.


- 1987 m. "Didžiojo Spalio revoiucijos 70-osios metinės".
Michel: 5750. Ženkle pavaizduoti Trockis, Leninas ir Dzeržinskis.
Daugiau teminiame rinkinyje Prieštaringi veikėjai

 

- 1987 m. "Esperanto 100 metų "
Daugiau informacijos teminiame rinkinyje L.L.Zamenhofas


- 1988 SSSR festivalis Indijoje. Lietuvos SSR vėliava tarp kitų respublikų vėliavų.

- 1988 m. Pranciškaus Skorinos 500-asis jubiliejus
Michel : 5808. Pranciškaus Skorinos portretas
Daugiau informacijos teminame rinkinje Įžymūs žmonės

- 1989 m. SSRS tautų epai
Michel: 5973. Lietuvos epas "Eglė-žalčių karalienė". Tekstas ant ženklo kupono: "Į lietuvių nacionalinę kultūrą giliai įėjo mitologinis kūrinys, epas "Eglė - žalčių karalienė". Šio epo siužetas plačiai naudojamas literatūroje, dramaturgijoje, sceniniame, muzikiniame ir vaizduojamajamame mene.

- 1990 m. Sąjunginių respublikų sostinės
Michel: 6049. Vilnius. Šv. Onos bažnyčia ir Gedimino bokštas.

- 1990 m. Istoriniai paminklai
Michel: 6111. Vilniaus katedra ir varpinė

- 1990 m. Nacionaliniai muzikos instrumentai
Michel: 6129. Nacionaliniai Lietuvos instrumentai: skudučiai, dūda, trimitas, ožragis ir kanklės.

- 1990 m. Sovietiniai žvalgybos agentai
Michel: 6147. Žvalgybos agento Stanislovo Vaupšasovo-Vaupšo (1899-1976) portretas. Daugiau teminiame rinkinyje Prieštaringi veikėjai


- 1991 m. Nacionalinės šventės
Michel : 6232. Verbų sekmadienis Lietuvoje. Vilniaus verbos, moterys tautiniais rūbais. Fone Aušros vartai.
Daugiau informacijos teminiame rinkinyje Aušros vartai


{atgal}{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}


{daugiau informacijos}

Vytis Žitomiro srities herbe
Ukraina

Lietuvos vėliava
Lenkija

Janas Sniadeckis
Lenkija

Stanislovas Moniuška
Lenkija

Lietuvos vėliava
Kazachstanas


Futbolas
Kroatija


atnaujinta:
2014 m. Gruodis

Naujienų Archyvas

 

 
 
 
 Copyright © 2006 Lituanica on Stamps // Dizainas: lunikai.lt